Lilla Karlsö

Missa inte synen av tiotusentals sillgrisslor och tordmular som häckar i de branta klippbranterna.
Se kungs- och havsörnar när de kommer på sina dagliga besök och har du tur får du se någon av pilgrimsfalkarna
som häckar på ön. Följ med på en vandring bland ovanliga växter som karlsösallat, hjärtstilla, hjorttunga
och hylsnejlika. Hitta spännande småkryp. Vada förbi fågelklipporna och sälkobbarna, gå längs slänterna, på stranden, på platån och besök någon av öns grottor. Ta del av vår historia, från silurperioden (ca 400 miljoner år sedan)
då ön bildades genom istiderna till idag.
Våra kunniga och engagerade guider tar med dig och hela din familj på ett äventyr i en oexploaterad natur.


Foto: Gunnar Britse

Karta (eniros karta) Lilla Karlsö med guidturen utmarkerad
Karta (eniros karta) Djupvik fiskeläge

Oklart om trafiken 2015

Naturskyddsföreningen Gotland överklagar trafikavtalet för Lilla Karlsö till Mark- och miljödomstolen.

På länsförbundets stämma gjordes ett enhälligt uttalande:

”Årstämman anser att det är oacceptabelt att frågan om utformningen av trafiken till och från Lilla Karlsö beslutats av tjänstemän på rikskansliet i Stockholm, utan tydliga riktlinjer från riksstyrelsen och utan tillräcklig dialog med styrelsen för Naturskyddsföreningen Gotland. Stämman anser att den beslutade lösningen för trafiken inte tar tillräcklig hänsyn till de störningar av djurlivet som trafiken orsakar.”

Båten som kör turister till Lilla Karlsö 2014 störde fåglar och säl på Lilla Karlsö. Ön med omgivande vatten är Natura 2000. 2014 skrev Naturskyddsföreningen Gotland till Riksföreningen som beslutar och har ansvaret.


Bokning

Öppet: ej klart
Båt: ej klart
Information: 0498 - 24 11 39 och bokning: ej klart
Pris dagstur:ej klart

Lilla Karlsö ligger utanför Gotlands västkust och är – tillsammans med den mer exploaterade Stora Karlsö – Sveriges enda fågelberg. Ön är ett gammal korallrev fullt av fosssiler och här finns en unik natur och en kulturmiljö med storslagen klintkust, fornlämningar och ett landskap som formats av bete i tusentals år. Idag betar hornfåren – gutefår – ön precis som på bronsåldern. Sedan 1954 äger Naturskyddsföreningen Lilla Karlsö. Målet är att skydda naturen och samtidigt erbjuda människor möjligheten att besöka ön. Passa på att uppleva denna pärla i sommar!

Guidad tur
På ön tar tillsynsman emot och berättar om ön. Därefter ger guiderna, som är arrangerade i Naturskyddsföreningens länsförbund på Gotland, dig en oförglömlig naturupplevelse. Ni vandrar i lugnt tempo med en mycket kunnig guide och får se hela ön. Det finns ingen servering så ta med egen mat och dryck. Man behöver dock inte bära med sig allt på turen, som tar ca 2,5 till 3 timmar (knappt 4 Km), utan kan lämna den i skuggan vid strandbodarna. Innan och efter turen finns det tid för att fika innan båten åker hem kl 15:30 (för de som kommit med avgången kl 09.30). För att vara säker på att få plats rekommenderar vi att du bokar.


Naturvandring med lokalföreningens kunniga guide.


Vandring under öns ena fågelberg med
chans att få se bl.a. sillgrisslor, tordmular,
pilgrimsfalk och sälar på nära håll.

Du vandrar i naturen som den såg ut på bronsåldern och får se raukar (bl.a. den högsta rauken på Gotalnd) och grottor, gå längs med stranden under fågelbergen och överallt ses fornlämningar. Du vandrar bland gutefår, snokar och säl, under fågelberg med tusentals fåglar (sillgrisslor, tordmular, storskarvar och trutar) och får se en mängd ovanliga växter och insekter.

Övernattning
Det finns möjlighet till övernattning på ett litet vandrarhem precis vid stranden med enklare kokmöjligheter, däremot finns ingen servering så ta med egen mat och dryck. Kuddar, täcken, tallrikar, glas och bestick finns men ta med egna lakan.


De enda byggnader som finns på ön. Strandbodarna inrymmer en personalbostad, ett naturmuseum och ett vandrarhem. Varken el eller vatten finns på ön. En mindre solcellsanläggning ger dock möjlighet till läslampor på kvällen.
Foto: Gunnar Britse

Hundar får inte följa med till Lilla Karlsö som är ett naturreservat med särskilda föreskrifter för att skydda öns natur. Det innebör att man bland annat inte får ta med sig hund eller annat husdjur till ön.

På öns naturmuseum kan du studera stenar, fossil, fjädrar, fågelbröstben, naturfynd och mycket mer. Här finns också informationsmaterial och försäljning av vykort samt skinn från fåren på Lilla Karlsö.

Artlista för Lilla Karlsö (pdf 295 KB)
Mer information om Lilla Karlsö (pdf 1,4 MB)

Bilder från Lilla Karlsö


Sillgrisslor. Tusentals par sillgrisslor häckar i fågelbergen på Lilla Karlsö.


Gråsälar. På Lilla Karlsö finns en gråsälskoloni och därför mycket goda chanser att få se sälar på nära håll.


Ejdrarna är en karraktärsart för ön. De häckar på hela ön.


Tordmular visar upp sig mycket fint.Tusentals par häckar i fågelbergen tillsammans med sillgrisslor, trutar och storskarvar.


Pilgrimsfalk. Östersjöns enda par häckar på Lilla Karlsö och har de senaste åren fått ut flera ungar.


Hånnlambbagge. Hånnlamb (gutefår) är en mycket gammal lantras, Sveriges äldsta och mest ursprungliga fårras,
som räddades i början på 1900-talet. De fann då sin hemvist på Lilla Karlsö och den enda kvarvarande
ursprungsbesättningen har sedan dess betat på ön, precis som på bronsåldern
.


Hånnlamb (gutefår) betar på Lilla Karlsö. Tack vare det kontinuerliga betet är växtligheten mycket artrik och många ovaliga växter trivs på ön.